در حال بارگزاری ...
افزودن به لیست علاقه مندی ها
مقایسه

همه سوال های زبان و ادبیات عربی (جلد اول)

شناسه محصول:
شناسه محصول:
دسترسی: در انبار
2٬500٬000 ریال تخفیف
تعداد
امتیاز محصول
نقد و بررسی اجمالی
بیشتر

نویسنده:دکتر ادیبی مهر- دکترعلی نظریسال چاپ:1401سرفصل:صرف و نحو . زبان تخصصی انگلیسی . ترجمه عربی و فارسی . معانی و بدیع . تاریخ ادبیات

محصولات مرتبط

  • نقد و بررسی
  • نظرات کاربران
  • پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
همه سوال های زبان و ادبیات عربی (جلد اول)
نقد و بررسی
نویسنده:دکتر ادیبی مهر- دکترعلی نظری
سال چاپ:1401
سرفصل:صرف و نحو . زبان تخصصی انگلیسی . ترجمه عربی و فارسی . معانی و بدیع . تاریخ ادبیات


ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی (جلد اول)

  • نوبت چاپ :4
  • سال سوال های سراسری : 79-71
  • سال سوال های آزاد :76،77،79
  •  بی نظیرترین مجموعه زبان و ادبیات عربی شامل  5832  سوال چهار گزینه ایی کلیه آزمون های برگزار شده دانشگاه های کشور در قالب 5 جلد از سال 1371 تا 1400  همراه با پاسخ های کاملا تشریحی

همه سوال های زبان و ادبیات عربی نشر پردازش

کتاب سوالات زبان و ادبیات عربی جلد اول-300 صفحه

 بی نظیرترین مجموعه زبان و ادبیات عربی شامل  5832  سوال چهار گزینه اییکلیه آزمون های برگزار شده دانشگاه های کشور در قالب 5 جلد از سال 1371 تا 1400 همراه با پاسخ های کاملا تشریحی

فهرست مطالب

آزﻣﻮن کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی 1371

مقدمه . ۵

زبان عمومی و تخصصی 7

پاسخ‌نامه زبان عمومی و تخصصی 10

صرف و نحو. 11

پاسخ‌نامه صرف و نحو.14

معانی و بیان و بدیع..17

پاسخ‌نامه معانی و بیان و بدیع.20

ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی. 23

پاسخ‌نامه ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی 26

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس.. 28

پاسخ‌نامه ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس..31

آزﻣﻮن کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی 1372

زبان عمومی و تخصصی .33

پاسخ‌نامه زبان عمومی و تخصصی  35

صرف و نحو... 36

پاسخ‌نامه صرف و نحو38

معانی و بیان و بدیع.40

پاسخ‌نامه معانی و بیان و بدیع42

ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی..44

پاسخ‌نامه ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی.47

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس.... 49

پاسخ‌نامه ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس....51

آزﻣﻮن کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی 1373

زبان عمومی و تخصصی .52

پاسخ‌نامه زبان عمومی و تخصصی 54

صرف و نحو. 55

پاسخ‌نامه صرف و نحو57

معانی و بیان و بدیع. 59

پاسخ‌نامه معانی و بیان و بدیع.61

ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی.. 63

پاسخ‌نامه ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی. 66

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس 68

پاسخ‌نامه ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس. 71

آزﻣﻮن کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی 1374

زبان عمومی و تخصصی 73

پاسخ‌نامه زبان عمومی و تخصصی 76

صرف و نحو.... 77

پاسخ‌نامه صرف و نحو.80

معانی و بیان و بدیع.. 83

پاسخ‌نامه معانی و بیان و بدیع. 86

ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی. 88

پاسخ‌نامه ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی 93

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس. 95

پاسخ‌نامه ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس... 100

آزﻣﻮن کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی 1375

زبان عمومی و تخصصی 102

پاسخ‌نامه زبان عمومی و تخصصی . 107

صرف و نحو.108

پاسخ‌نامه صرف و نحو111

معانی و بیان و بدیع..114

پاسخ‌نامه معانی و بیان و بدیع..117

تاریخ ادبیات و ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی.. 120

پاسخ‌نامه تاریخ ادبیات و ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی.... 124

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس 126

پاسخ‌نامه ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس..... 132

آزﻣﻮن کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی 1376

زبان عمومی و تخصصی  134

پاسخ‌نامه زبان عمومی و تخصصی .. 136

صرف و نحو.. 137

پاسخ‌نامه صرف و نحو140

معانی و بیان و بدیع..142

پاسخ‌نامه معانی و بیان و بدیع.145

تاریخ ادبیات و ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی. 147

پاسخ‌نامه تاریخ ادبیات و ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی. 151

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس. 153

پاسخ‌نامه ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس.. 156

آزﻣﻮن کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی 1377

زبان عمومی و تخصصی . 157

پاسخ‌نامه زبان عمومی و تخصصی. 161

صرف و نحو.. 162

پاسخ‌نامه صرف و نحو.. 165

معانی و بیان و بدیع 168

پاسخ‌نامه معانی و بیان و بدیع.171

تاریخ ادبیات و ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی.... 176

پاسخ‌نامه تاریخ ادبیات و ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی.. 178

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس.. 180

پاسخ‌نامه ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس.. 186

آزﻣﻮن کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی آزاد 1377

زبان عمومی و تخصصی188

پاسخ‌نامه زبان عمومی و تخصصی .. 190

صرف و نحو. 191

پاسخ‌نامه صرف و نحو194

معانی و بیان و بدیع 197

پاسخ‌نامه معانی و بیان و بدیع.. 200

تاریخ ادبیات و ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی. 202

پاسخ‌نامه تاریخ ادبیات و ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی.. 206

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس. 208

پاسخ‌نامه ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس213

آزﻣﻮن کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی 1378

زبان عمومی و تخصصی215

پاسخ‌نامه زبان عمومی و تخصصی  220

صرف و نحو.. 221

پاسخ‌نامه صرف و نحو...224

معانی و بیان و بدیع... 227

پاسخ‌نامه معانی و بیان و بدیع..230

تاریخ ادبیات و ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی. 233

پاسخ‌نامه تاریخ ادبیات و ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی.. 237

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس... 239

پاسخ‌نامه ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس.244

آزﻣﻮن کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی 1379

زبان عمومی و تخصصی 246

پاسخ‌نامه زبان عمومی و تخصصی 250

صرف و نحو251

پاسخ‌نامه صرف و نحو..254

معانی و بیان و بدیع 258

پاسخ‌نامه معانی و بیان و بدیع261

تاریخ ادبیات و ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی... 263

پاسخ‌نامه تاریخ ادبیات و ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی... 267

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس. 270

پاسخ‌نامه ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس. 276

آزﻣﻮن کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی آزاد 1379

زبان عمومی و تخصصی 279

پاسخ‌نامه زبان عمومی و تخصصی . 281

صرف و نحو. 282

پاسخ‌نامه صرف و نحو.284

معانی و بیان و بدیع..286

پاسخ‌نامه معانی و بیان و بدیع288

تاریخ ادبیات و ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی.. 290

پاسخ‌نامه تاریخ ادبیات و ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی.. 292

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس.. 294

پاسخ‌نامه ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس... 296

فهرست منابع. 297

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی (جلد دوم)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید


محصولات مشابه خریداری شده

افزودن پرسش جدید
با انتخاب دکمه "ثبت پرسش" موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در اعلام می‌کنم.
اطلاع به من در زمان : موجود شدن
0 سبد
بیشتر
دسته ها
جستجو
پروفایل
تماس
دسته بندی ها
محصولات
بسته آموزشی دکتری